Skip Navigation Links

Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene voorwaarden (PDF) 


Disclaimer


Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Van Veghel Industrial Packaging BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Van Veghel Industrial Packaging BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Van Veghel Industrial Packaging BV of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Van Veghel Industrial Packaging BV en vrijwaren Van Veghel Industrial Packaging BV derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Van Veghel Industrial Packaging BV worden verveelvoudigd. Mocht Van Veghel Industrial Packaging BV op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk-makende materiaal of links op de site, dan heeft Van Veghel Industrial Packaging BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.